$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Bölcsődei hírek
Simon Miklós, 2017-02-22
Tisztelt Szülők ! A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IXV.30.) NM rendelet 34. §-a alapján tájékoztatom Önöket, hogy a települési önkormányzatnak minden év április 15. napjáig fel kell mérnie a településen élő 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátásának igényét.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Szülőket vagy törvényes képviselőket, hogy 2017. április 15. napjáig szíveskedjenek jelezni önkormányzatunk felé, hogy 3 év alatti gyermekük részére igénylik-e a bölcsődei ellátás biztosítását. Az igényfelmérő lap beszerezhető a Művelődési Házban (9762 Tanakajd, Petőfi S. u. 15.) illetve a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.), illetve letölthető a település honlapjáról(www.tanaakjd.hu/Hivatali információk/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt.
videri.hu