$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Ebösszeírás 2017.
Gáspár Tivadar, 2017-03-23
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat ebösszeírást végez. A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a Tanakajd község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a napokban kézhez kapott „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és a Felhívásban megjelölt módon az önkormányzathoz visszajuttatni szíveskedjenek!
L A K O S S Á G I F E L H Í V Á S Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a TANAKAJD község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és alábbiakban felsorolt módokon a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek! Amennyiben ebet nem tartanak, az adatlapon a megfelelő nyilatkozat kitöltésével kell a nemleges adatot szolgáltatni. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni!!! A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: • személyesen vagy postai úton a Vasszécsenyi Közös Önkormányzat Hivatalba 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11. címre, faxon (94/577-381) • a Petőfi Sándor Művelődési Ház előterében (9762 Tanakajd, Fő utca 15.) elhelyezett gyűjtőládába, • a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal előterében (a Posta bejárata mellett) elhelyezett gyűjtőládába, • elektronikusan az avamos@vasszecseny.hu e-mail címre. Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról! Elérhetősége: www.tanakajd.hu/Hivatali információk/Letölthető nyomtatványok Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. május 15. Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az ebtulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Vasszécseny, 2017. március 22. Gáspár Tivadar jegyző
videri.hu