$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet
Gáspár Tivadar, 2017-07-17
Tanakajd Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdte a település Településképi arculati kézikönyvének, Településképi rendeletének megalkotását és Helyi építési szabályzatának módosítását. Az előzetes tájékoztató a mai napon kifüggesztésre került a település hirdetőtábláin és elolvasható ezen a honlapon. A jogszabály által előírt előzetes szóbeli tájékoztatásra lakossági fórum keretében fog sor kerülni.
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet megalkotásával, valamint a Helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban Tanakajd Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot és partnerségi egyeztetésben résztvevő szereplőket, hogy megkezdte Tanakajd település Településképi arculati kézikönyvének, Településképi rendeletének megalkotását és Helyi építési szabályzatának módosítását. A munkát a jelenlegi jogszabályi keretek szerint 2017. október 1-ig kell elvégezni. A Településképi arculati kézikönyv, Településképi rendelet megalkotásához és Helyi építési szabályzat módosításához a lakosság és a partnerek 8 napon belül írásos észrevételt tehetnek levélben Simon Miklós polgármesternek címezve (9762 Tanakajd, Templom u. 24.) vagy elektronikus úton az tanakajd.onkormanyzat@gmail.com címre. Településképi arculati kézikönyv: A Településképi arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál, valamint a településképi rendelet megalapozásához készül, ezért ezt az Önkormányzat határozattal fogadja, el ami az építtetőkre kötelezettségeket nem ró. Betartása az önkéntes jogkövetés szerint történhet. A Településképi arculati kézikönyv könnyen értelmezhető és egyértelmű ajánlásokat kell adjon az érintett terület építészeti struktúrájának megőrzésére és alakítására. A Településképi arculati kézikönyv megalkotása során szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők aktivitására. Jelezzék, hogy mire büszkék lakóhelyükön, mit tartanának meg az épített és a természeti környezetből az eljövendő nemzedékek számára. Településképi rendelet: A Településképi arculati kézikönyv a Településképi rendelet megalapozására szolgál. A Településképi rendelet rendeletként a beruházókra, építtetőkre is szabályokat ír elő. A Településképi rendeletben a településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül, különös tekintettel a helyileg védett területek és helyileg védett építmények vonatkozásában. Helyi építési szabályzat: A Helyi építési szabályzatok településképről szóló rendelkezései 2017. október 1-vel hatályukat vesztik, ezért a HÉSZ módosításáról is gondoskodni kell ezen idő alatt. Ezeket a Helyi építési szabályzatból törölni kell és amennyiben továbbra is szükséges, akkor a Településképi rendeletben kell szerepeltetni. A Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítésével, valamint a Helyi építési szabályzattal összefüggő feladatokat a települési és térségi főépítészeknek kell koordinálni. Ez nem azt jelenti, hogy a Főépítésznek kell elkészíteni ezeket, de a településeknek főépítésszel kell rendelkezni legalább ezen idő alatt. A fentiekből is érzékelhető, hogy a következő három hónap nagy munkát követel több szinten is. Szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők konstruktív részvételére is. vonatkozó törvények és rendeletek: - a településképről védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet tájékoztatások: - településképi arculati kézikönyv minta: http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf - útmutató a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez: http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/b1/63000/TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf - a Vas Megyei Kormányhivatal oldalán több segédlet is letölthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet
videri.hu