$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Április 15-től feloldották az országos tűzgyűjtási tilalmat
Gáspár Tivadar, 2019-04-16
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a NÉBIH 2019. április 15-től (hétfő) az ország teljes területén visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Kerti hulladékot égetni a helyi rendelet szerint továbbra is október 1-től május 31-ig (téli időszak)kedden, pénteken és szombaton lehet. Nyári időszakban szombaton az égetés tilos!
Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (VII.8.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 12.§ (1) Avart és kerti hulladékot csak biztonságos jól kialakított tűzrakó helyen és módon, a lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet, úgy, hogy az az emberi környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Belterületen égetni a nyári időszakban (június 01-től szeptember 30-ig) kedden és pénteken, a téli időszakban (október 01-től május 31-ig) kedden, pénteken, illetve szombaton lehet. (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető. (7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. (8) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni: a) kis nedvességtartalmú anyagok égethetők, b) égetés csak szélcsendes időben (5m/s-nál kisebb szélsebesség), c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.
videri.hu