$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Felhívás szabadtéri égetés szabályainak betartására
Kiss Zsanett, 2014-03-19
Az enyhébb tavaszi idő beköszöntével, az első csapadékmentes napokon megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A katasztrófavédelem tűzoltó egységei az elmúlt napokban több alkalommal is vonultak ilyen tűzesetek miatt, melynek többsége a tavaszi kerti tevékenységekhez köthető. A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatban a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az alábbiak betartására hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.
Az enyhébb tavaszi idő beköszöntével, az első csapadékmentes napokon megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A katasztrófavédelem tűzoltó egységei az elmúlt napokban több alkalommal is vonultak ilyen tűzesetek miatt, melynek többsége a tavaszi kerti tevékenységekhez köthető. A jó időt kihasználva a kert- és telektulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, avart és egyéb hasonló szerves anyagot. A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezéseit, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza. A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Tanakajd községben az önkormányzat vonatkozó helyi rendelete értelmében belterületen égetni a nyári időszakban (június 01-től szeptember 30-ig) kedden és pénteken, a téli időszakban (október 01-től május 31-ig) kedden, pénteken, illetve szombaton lehet a helyi rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelő szabályok betartásával. A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet– és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.07.) Kormányrendelet II. fejezete, illetve annak a 1. melléklete alapján megállapítható, hogy a tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tűzet idézett elő alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól 3 000 000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat. A fentiekben foglaltak érvényre juttatása érdekében megkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tűzesetek és a tűzkárok csökkentése érdekében a felhívásban rögzítetteknek maradéktalanul eleget tenni szíveskedjenek! Vasszécseny, 2014. március 18. A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének felhívása alapján Gáspár Tivadar jegyző
videri.hu