$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde
Frissítve: 2017-02-07, Kiss Zsanett
A Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Vasszécseny bemutatkozását szeretettel ajánljuk minden kedves óvoda és bölcsőde iránt érdeklődő szülőnek. Intézményünk meghitt, családias környezetben várja a község és a szomszéd községek óvodás és bölcsődés korú gyermekeit. Óvodánk platánfákkal körülölelve biztonságos, nyugodt környezet, a mellettünk működő bölcsőde, és a közeli iskola miatt vonzó a szülők számára. A korszerű bölcsőde létrehozásával azoknak a kisgyermekes szülőknek szeretnénk az igényeit kielégíteni, akiknek munkavállalás és egyéb okok miatt szükségük van arra, hogy napközben gyermekük szakszerű nevelése és gondozása zavartalan legyen. Az óvodában és a bölcsődében is szeretnénk azt a célt szolgálni, hogy a gyermekek testileg-lelkileg kiegyensúlyozottan, harmonikusan fejlődjenek. Leendő óvodásainkat azzal is segítjük, hogy lehetőséget biztosítunk az óvodával, óvónőkkel, társakkal való ismerkedésre, anyás beszoktatásra. Udvarunkon mozgásfejlesztő eszközök, homokozó, babaház áll a gyermekek rendelkezésére, mozgás és játékigényük kielégítésére. 3 csoportunkban 6 fő óvodapedagógus, köztük 1 fejlesztőpedagógus, 3 dajka és egyéb kisegítő személyzet foglalkozik a gyermekekkel, gondoskodik egészséges fejlődésükről, tiszta környezetükről. Munkánkat külső szakemberek is segítik, logopédus, gyógypedagógus, védőnő. A tágas csoportszobák igényes berendezései, fejlesztő eszközei és játékai, harmóniát árasztó színekkel, formákkal és anyagokkal mind a szakmai munka megvalósítását szolgálják. Minden csoporthoz a gyermekek méreteihez igazodó gyermekmosdó és öltöző tartozik. Minden kisgyermeknek külön öltözőszekrénye, zsákja van, amibe személyes holmijait, kincseit gyűjti, az otthonról hozott és maga által készített játékait biztonságba helyezi. Mind a 3 csoporthoz erkélyajtóval kapcsolódik a pergolás terasz, amely jó lehetőséget biztosít a friss levegőn való étkezésre, játékra. Az egészséges életmód óvodánkban a sok mozgást, egészséges táplálkozást, sétákat, és kirándulásokat jelenti. Tornaszobánk a különböző mozgásfejlesztő és AYRIS terápiás eszközökkel lehetővé teszi a napi testedzést és mozgásfejlesztést. Igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül megismerni a gyermekeket, feltárni az egyéni sajátosságokat. Az egyéni bánásmód az egyes gyerekek sajátos figyelembe vételével érvényesül. Alapelvünk, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk az óvodai évek alatt, szeretetteljes légkörben, életkoruknak és életkori sajátosságaiknak, fejlettségüknek megfelelő sokféle tevékenység gyakorlásával. Kiemelt szerepet szánunk az élmények, tapasztalatszerzések, megfigyelések, sokoldalú cselekvések biztosítására. Nevelőmunkánkat pedagógiai programunk alapján végezzük. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesen élnek, harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs készséggel és anyanyelvi kultúrával rendelkeznek. A jól megélt, teljes és igazi kisgyermekkor után kezdjék el iskolai tanulmányaikat. Gyermekeink legyenek derűsek, bizalommal forduljanak a felnőttekhez, őrizzék őszinte mosolyukat, szeretettel forduljanak társaik felé. Örömmel és önként vegyenek részt minden tevékenységben. Változatos tevékenységformák felkínálásával biztosítjuk a sokoldalú tapasztalatszerzést, készségfejlesztést. Nevelőtestületünk kiemelt feladatának tekinti a gyermekek személyre szabott fejlesztését, az iskolára való alkalmasság elérését. A gyermekek óvodában eltöltött mindennapjait ünnepeinkkel is igyekszünk színesíteni, maradandó élményeket nyújtani. Feledhetetlen élményt jelent a szüreti mulatság, a Mikulásvárás, a Karácsony, Farsangi mulatozás, Húsvét, Anyáknapi megemlékezés, Gyermeknap. A nagycsoportosok ballagása és évzáró műsora méltó lezárása az óvodai életszakasznak. Az óvodai élet mindennapjait különböző gyermekprogramokkal is színesítjük: madárkiállítás megtekintése, múzeumlátogatás, autóbusszal kirándulás, állatsimogatás. Szülői kérésre különböző programokat szervezünk a gyermekeknek: bábszínház, mozgásfejlesztő torna és úszás. Mindennapjainkról képeket válogattunk, amelyek a bölcsőde bemutatásával együtt a következő oldalon tekinthetők meg. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Az elmúlt hónapokban változások sorát éltük meg intézményünkben. Papp Istvánné óvodavezető öt évre szóló megbízatása 2016. július 31-én lejárt, aki ezt követően nem akart azzal a lehetőséggel élni, hogy újabb öt évre – munkájával megelégedve – a fenntartók által felajánlott megbízatást elfogadja. A fenntartó Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása ezért pályázatot írt ki augusztus hónapban az óvoda vezetésére, amelyre azonban nem érkezett egy pályázat sem. Ezért a az intézmény SZMSZ-ében meghatározott, a helyettesítés rendjére vonatkozó eljárást alkalmazva megbízott óvodavezetőként Kiss Zsanett intézményvezető helyettes látja el a vezetői feladatokat a következő pályázati kiírás érvényességéig. Fábiánné Szalai Erna pedagógiai asszisztensként dolgozik szeptembertől intézményünkben, foglalkoztatását állami támogatás garantálja, munkájával az intézményben folyó nevelő-oktató munkát segíti. Mivel a Kerekerdő csoport dajka nénije Erna néni volt, a személyi változás miatt új dajka néni érkezett a csoportba Nagy Enikő személyében. Gyorsan elröppent „a széllábú deres ősz” az óvodában, melynek kezdetén az új kiscsoportos gyermekek először lépték át óvodánk kapuját, és a nyári pihenés után visszatérő „régi óvodásaink” újra birtokukba vehették. A hároméves gyermekek beszoktatása zökkenőmentesen telt, hisz a gyermekek számára nem volt ismeretlen a környezet, mert augusztus utolsó hetében az édesanyával együtt délelőttönként kipróbálhatták a csoportban lévő játékokat, megismerkedhettek az óvónénikkel és társaikkal. Szeptember 30-án immár hagyományként megtartottuk a szüreti mulatságot. A jó hangulatot már az elején megalapozta a kékfestő szoknyába és kendőbe öltözött kislányok és a betyárruhát, kalapot viselő kisfiúk dramatikus játéka. Ezt „zajos” felvonulás követte az óvoda környékén, visszatérve a vendégek és a gyerekek különböző, érdekes programok közül választhattak: volt, aki darálta a szőlőt, volt aki préselte a mustot és olyan is akadt, aki legszívesebben csak a kicsorduló szőlő levét kortyolgatta, mellé pogácsát majszoltunk. Nagyon kedvelt program volt a szalonnasütés, kicsik és nagyok együtt sütögethették az ízletes szalonnájukat a tűz körül. Megszerveztük a nagycsoportosok szintfelmérő vizsgálatát, november 14-én tartottuk az adventi készülődést, a Katica csoportosok iskolafogászaton vettek részt, a szombathelyi piac sokszínűségével ismerkedhettek meg a Bóbita és Katica csoportosok. Megfigyelhették az őszi gyümölcsöket, zöldségeket, azok színét, formáját, az árusítók munkáját, finom lángost vásároltak és jóízűen elfogyasztották. December 5-én ellátogat hozzánk a régóta várt Mikulás bácsi, december 21-én pedig megtartottuk karácsonyi ünnepélyünket óvodánkban. A fa alá kerülő játékokat minden decemberben a Szülők Közössége és az Óvodásokért Alapítvány részére befolyt összegből vásároljuk meg. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogatta Alapítványunkat. Bölcsődénkbe jelenleg 21 kisgyermek jár. Szeptemberben Zátonyi Dóra személyében új kisgyermeknevelő érkezett közénk. Nagyon sokat játszunk, alkotunk, verselünk, énekelünk, mondókázunk a gyerekekkel. Igénybe veszik néhányan az általunk kínált időszakos gyermekfelügyeletet is, nagy számban keresik fel családok a Baba-Mama Muzsika foglalkozást. Nálunk is járt a Mikulás, részt vettünk a Katica csoportosok karácsonyi köszöntőjén, a gyermekeket születésnapjukon pedig vidám, zajos ünnepléssel, lufis játékkal köszöntöttük. Kiss Zsanett mb. óvodavezető
videri.hu